Ngày
Giờ
Phút
Giây
Thời gian bình chọn còn lại
Tiếp nối thành công sau hai năm triển khai, Ban tổ chức chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam” đã phát động và bắt đầu nhận đề cử cho “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023” với 5 hạng mục: Top 7 trải nghiệm du lịch ấn tượng, Top 7 công trình kiến trúc độc đáo, Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung, Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng và Top 7 điểm du lịch sinh thái. Chi tiết chương trình xem tại.

Hạng mục đề cử “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2023”

Công trình kiến trúc độc đáo

Xem ngay

Điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng

Xem ngay

Điểm du lịch sinh thái

Xem ngay

Trải nghiệm du lịch ấn tượng

Xem ngay

Cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung

Xem ngay

KẾT QUẢ BÌNH CHỌN 2022​

Công trình kiến trúc độc đáo

Xem ngay

Điểm du lịch có cảnh đẹp ấn tượng

Xem ngay

Điểm du lịch sinh thái

Xem ngay

Thác nước ảo diệu

Xem ngay

Cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung

Xem ngay