Ấn tượng cầu Bến Đình qua dòng Vàm Cỏ Đông nhìn từ trên cao

[show-button-bc]

Cầu Bến Đình (nối liền hai huyện Gò Dầu và huyện biên giới Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)  có chiều dài 380 m, gồm 10 nhịp, mặt cầu rộng 12m, tĩnh không thuyền 7m. Cầu sẽ thay thế cho phà Bến Đình mà địa phương sử dụng để qua sông Vàm Cỏ Đông trong nhiều năm qua.

Ảnh: Chung Quốc Thành

Nhìn từ trên cao, cầu như một dòng ‘thước kẻ’ thẳng tắp chạy ngang cánh đồng xanh thẳm  đầy ấn tượng.

Tác giả: Chung Quốc Thành