Chùa Sók Pô Lơk, An Giang

Chùa Sók Pô Lơk ở xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ngôi chùa được xây dựng kiên cố và rực rỡ, vừa là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng trong khu vực, lại mang nét đặc trưng đặc sắc hiếm có ở đồng bằng.

Ảnh: Trần Hoàng Văn Hùng

Chưa đến thời gian bình chọn, vui lòng quay lại sau

Thoát