Đèo Khau Cốc Chà (Cao Bằng)

Địa điểm này do bạn đọc Trần Giáp (Hà Nội) gửi về, tham gia đề cử hạng mục “Top 7 đèo ngoạn mục” nhất Việt Nam, trong chương trình bình chọn Top 7 Ấn tượng Việt Nam, do SGTT tổ chức.

Đèo Khau Cốc Chà hay còn gọi là Mẻ Pia, cung đường đèo có 15 tầng với 14 khúc cua. Địa phận có con đèo ngoạn mục này đi qua là  xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng.

Bạn có cho rằng đây là cung đường đèo ngoạn mục nhất trong Top 7 không? Mời bạn tham gia bình chọn.

Chưa đến thời gian bình chọn, vui lòng quay lại sau

Thoát