Đình Trà Cổ – Di tích kiến trúc nghệ thuật nơi địa đầu Tổ Quốc

Bình Chọn

Qua hơn 560 năm tồn tại, đình Trà Cổ vẫn lặng lẽ đứng ở một góc trời biên cương. Đây cũng là công trình tín ngưỡng được xây dựng quy mô (tại thời điểm thế kỷ 15) nơi địa đầu tổ quốc. Năm 1974, đình Trà Cổ được công nhận là di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp quốc gia và là di tích đầu tiên của thành phố Móng Cái được xếp hạng.

Ảnh: Hoa Mai