Khám phá Vườn Quốc gia Tràm Chim

Bình Chọn

Năm 2012, Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp đã trở thành khu Ramsar thứ 2.000 trên thế giới và thứ 4 của Việt Nam. Vườn quốc gia Tràm Chim là khu vực có hệ sinh thái độc đáo, có tầm quan trọng đặc biệt cho các vùng lân cận, các hệ sinh thái ngập nước, có nhiều nhóm loài đặc hữu quý hiếm, nhóm loài di cư đa dạng.

Thảm thực vật của Tràm Chim chủ yếu là đồng cỏ ngập theo mùa và các mảng rừng tràm. Ảnh: Trần Hoàng Vân Hùng

Nơi đây có hàng trăm loài chim, thực vật và cá bản địa. Nhiều quần thể lớn các loài chim nước có mặt nơi đây, đặc biệt là vào mùa đông. Sếu đầu đỏ, loài biểu tượng của Vườn quốc gia Tràm Chim, là loài được xếp hạng sẽ nguy cấp (VU) ở cấp toàn cầu và cấp quốc gia.

Ảnh: Trần Hoàng Vân Hùng

Thoát