Không gian yên bình tại Tu viện Vĩnh Nghiêm, TPHCM

Chưa đến thời gian bình chọn, vui lòng quay lại sau

Thoát