Làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Bình Chọn

Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) lúc đầu là Làng hoa Tân Quy Đông, một làng nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi. Là làng hoa lớn nhất miền Tây, cảnh sắc của Làng hoa Sa Đéc thu hút du khách gần xa.

Ảnh: Khương Nhựt Minh