Làng rau Trà Quế: ‘Ngôi làng hạnh phúc’ theo hướng di sản gắn với du lịch

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Bình Chọn

Làng rau Trà Quế (Hội An) sẽ được tổ chức theo hướng du lịch xanh nhằm phát huy giá trị di sản và có nguồn lực góp phần bảo tồn di sản. Đây là nhận định của lãnh đạo tỉnh Hội An cũng như ngành du lịch tỉnh Quảng Nam sau khi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa nghề trồng rau Trà Quế có lịch sử hơn 500 năm vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hạng mục “Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống”.