Ngắm Trà Vinh thanh bình với góc nhìn từ trên cao

Chưa đến thời gian bình chọn, vui lòng quay lại sau

Thoát