‘Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam’ ở Điện Biên Phủ

Bình Chọn

Nằm trong Khu du lịch sinh thái Him Lam (tổ 6, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) ngôi nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam hoàn thành việc xây dựng vào tháng 6-2014 và được công nhận bởi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.