‘Suối đá đĩa’ hơn 100 triệu năm tuổi ở Gia Lai

Dòng suối này nằm ở làng Vân, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Người địa phương gọi nơi này là Jrai Phă; jrai nghĩa là thác nước, phă là bể. Một số khách đến đây gọi là “suối Đá Đĩa”, vì nơi này có nét tương đồng với Ghềnh Đá Đĩa, một thắng cảnh ở Phú Yên.

Ảnh: Luân Lavender

Chưa đến thời gian bình chọn, vui lòng quay lại sau

Thoát