Thác Dải Yếm (Sơn La)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thác Dải Yếm có tên gọi khác là thác Nàng, thác Bản Vặt là thác thuộc suối Bó Sập tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tên gọi Dải Yếm liên quan đến truyền thuyết, thác là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Đây là địa điểm lý tưởng của du khách muốn tránh cái nóng của ngày hè, đặc biệt là các du khách từ Hà Nội. – Tác giả: Quân Nam (TPHCM)

Bình Chọn