Tòa nhà Lotte nhìn từ hồ Tây, Hà Nội

Chưa đến thời gian bình chọn, vui lòng quay lại sau

Thoát