‘Vườn thạch nhũ’ kỳ vĩ tại Hang Va, Quảng Bình

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Bình Chọn

Hang Va, một hang động tuyệt đẹp nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng gây ấn tượng bởi ‘khu vườn thạch nhũ’ kỹ vĩ, hiếm nơi nào có được và chưa được nhiều người biết đến.

 Ảnh: Ryan Debooth/Hoàng Bùi